UUSITTU TULOS TAI ULOS JA VASTUUSEEN TARJOUS SIVULLA: vastuu.info

1996 alkaen kehittämäni toimintamalli oli aluksi nimeltään Parkki. Sain kuulla jatkuvasti, että sehän on vain ongelmien siirtämistä syrjään ja piiloon. Siksi siihen ei ollut tarvetta edes tutustua, sanottiin ja jatkettiin:

"Kehitämme oman tapamme huolehtia turvallisuudesta"

Loppuiko kouluväkivalta näillä tavoilla? Ei loppunut.

Muutin nimen 2010-luvun alussa paremmin toimintamallia kuvaavaksi: Turvaluokka. Ajatuksena oli madaltaa kynnystä sen hyödyntämiseksi. Ensi kiinnostuksen jälkeen alkoi kuitenkin tulla kommentteja: "onko meidän koulu siis turvaton, jos kerran tarjoat meille Turvaluokkaa? Pelkäävätkö oppilaani minua? Olenko mielestäsi huono opettaja / rehtori? Sitä paitsi ei meillä ole rahaakaan mihinkään uuteen toimintamalliin".

Ei auttanut, vaikka kerroin, ettei lisää rahaa välttämättä edes tarvita. Todettiin vain:

"Kehitämme oman mallin kouluväkivallan ehkäisemiseksi"

Osa rehtoreista vastasi lisäksi: "Meillä on jo KIVA -koulu eli asia on jo kunnossa"

Loppuiko kiusaaminen ja muu kouluväkivalta näiden mallien avulla? Ei loppunut.

Kouluväkivalta, kuten kiusaaminen ja häirintä, eivät ole siis kadonneet kouluista, mutta toimivia keinoja sen ehkäisemiseksi ei ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi ottaa käyttöön.

Jotta voidaan keskittyä oman toimintamallini suhteen suoraan asiaan eli sen toimivuuden testaamiseen kouluväkivallan ehkäisemiseksi tarvittavasta turvallisuudesta huolehtimisessa, olen siirtänyt Turvaluokka-nimenkin historiaan ja toimintamallini toistaiseksi nimetön.

Jari Koponen

"Odota, en voi nyt opettaa", pyytää opettaja ja siirtää huomionsa oppilaaseen, joka häiritsee käytöksellään oppituntia. Normaaliako? Ei mitään vakavaa... niinkö?

Kauanko oppilaat keskimäärin odottavat opetuksen saamista oppitunnin häirinnän takia? Varovaistenkin arvioiden mukaan odotusaika on n. 15 minuuttia per oppitunti.

Olen (Jari Koponen) kuullut, että oppituntien häirintä on ollut jo pitkään koulun tavallista arkea, jota on sekä oppilaiden että opettajien kyettävä sietämään. On kuin kysymys olisi uudesta luonnonlaista: häirintä on ja pysyy, ja on vaan ymmärrettävä opetella kestämään sitä ja sen seurauksia.

Tämä pelkoon perustuva uskomus on täyttä harhaa. Koska työrauhan turvaamiseen on välineitä, ei häirintää ei tarvitse sietää oppitunneilla ollenkaan.

On selvää, että häirinnästä seuraa vähintäänkin henkisiä vahinkoja, joista osa voi olla terveydelle tai jopa hengelle vaarallisia. Silti opetuksen järjestäjien edustajat valittavat keinottomuuttaan mm. mediassa.

Toistaiseksi opetuksen järjestäjät, kuten kunnat, ovat voineet vedota avuttomuuteensa ja keinottomuuteensa menestyksekkäästi: ei tarvetta muutoksille, joilla tämä tarpeeton ongelma* poistetaan.

* häirintä, kiusaaminen ja muu kouluväkivalta