"Odota, en voi nyt opettaa", pyytää opettaja ja siirtää huomionsa oppilaaseen, joka häiritsee käytöksellään oppituntia. Normaaliako? Ei mitään vakavaa... niinkö?

Kauanko oppilaat keskimäärin odottavat opetuksen saamista oppitunnin häirinnän takia? Varovaistenkin arvioiden mukaan odotusaika on n. 15 minuuttia per oppitunti.

Olen (Jari Koponen) kuullut, että oppituntien häirintä on ollut jo pitkään koulun tavallista arkea, jota on sekä oppilaiden että opettajien kyettävä sietämään. On kuin kysymys olisi uudesta luonnonlaista: häirintä on ja pysyy, ja on vaan ymmärrettävä opetella kestämään sitä ja sen seurauksia.

Tämä pelkoon perustuva uskomus on täyttä harhaa. Koska työrauhan turvaamiseen on välineitä, ei häirintää ei tarvitse sietää oppitunneilla ollenkaan.

On selvää, että häirinnästä seuraa vähintäänkin henkisiä vahinkoja, joista osa voi olla terveydelle tai jopa hengelle vaarallisia. Silti opetuksen järjestäjien edustajat valittavat keinottomuuttaan mm. mediassa.

Toistaiseksi opetuksen järjestäjät, kuten kunnat, ovat voineet vedota avuttomuuteensa ja keinottomuuteensa menestyksekkäästi: ei tarvetta muutoksille, joilla tämä tarpeeton ongelma* poistetaan.

* häirintä, kiusaaminen ja muu kouluväkivalta