Avoin kirje opetusministerille 26.9.2017

Arvoisa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen,

Pyysin tapaamista kanssanne esitelläkseni asian, josta kerron myös luennollani Kuopiossa to 28.9.2017 klo 18.00-19.30 (Kuopion Klassillinen lukio). Luento lähetetään myös suorana lähetyksenä internetissä:

https://klassikka.kurssi.tv/permalink/l1253c0ada2d0jlsgmnq/

Delegoitte tapaamisen virkamiehelle ja vaikka tuo tapaaminen
30.5.2017 oli antoisa, ei siinä voitu käsitellä oleellisinta kysymystä eli kysymystä, johon vain Te opetusministerin päätösvallalla voitte vastata:

Arvoisa opetusministeri, sallitteko Te sen, että opetuksen järjestäjät laiminlyövät lakisääteistä vastuutaan koulujen turvallisuudesta (perusopetuslaki 29 §)?

Koska ette nähnyt tarpeelliseksi opetusministerinä ottaa kantaa
väitteeseeni koulujen tarpeettomasta turvallisuuspuutteista katson, että mielestänne opetuksen järjestäjät huolehtivat koulujen turvallisuudesta riittävän hyvin tai esittelemäni turvallisuuspuute ei ole mielestänne tarpeeksi merkittävä toimenpiteillenne opetuksen järjestäjien vastuuttamiseksi tai sitten olette jo ilman tutustumista riittävän vakuuttunut väitteeni katteettomuudesta Turvaluokan tuloksellisuuden suhteen.

Olipa perustelunne mikä tahansa, ette joka tapauksessa ole
toistaiseksi katsoneet tarpeelliseksi tutustua päätösvaltaisena
opetusministerinä taloudellisesti riskittömään “tulos tai ulos” -tarjoukseeni, jossa lupasin palauttaa työstäni maksetun palkkion kokonaan testin järjestäjälle elleivät Turvaluokasta saadut tulokset ole väitteeni mukaisia. Tarjoukseni löytyy mm. www.turvaluokka.fi -> Takuu työrauhasta.

Koska väitettäni Turvaluokan toimivuudesta ei olla toistaiseksi
kyetty osoittamaan vääräksi, rikkovat opetuksen järjestäjät mielestäni lakisääteistä turvallisuusvastuutaan myös Teidän suostumuksellanne arvoisa opetusministeri. Siksi opetuksen järjestäjien lisäksi Te opetusministerinä olette mielestäni osaltanne vastuussa kiusaamisen, häirinnän ym. kouluväkivallan tarpeettomasta jatkumisesta kouluissa.

Mediatiedote luennosta on pdf-liitetiedostona: Mediatiedote 26.9.2017

Tämä avoin kirje lähetetään tiedoksi medialla ja julkaistaan myös mm. www.turvaluokka.fi -sivulla sekä Facebookissa Turvaluokka-sivulla ja omalla sivullani.Keravalla 26.9.2017


Jari Koponen

Turvaluokan kehittäjä

www.turvaluokka.fi