TYÖRAUHA OPPITUNNEILLE TAKUUVARMASTI

Tämä tarjous ei tuottanut ainoatakaan yhteydenottoa sen voimassaoloaikana eli vuoden 2018 alkupäivistä alkaen 14.3.2019 saakka. Päivitetty tarjous löytyy sivulta vastuu.info

***************************************************

Turvaluokan käyttäminen takaa työrauhan koulun oppitunneilla takuuvarmasti*.

Olen valmis osoittamaan "tulos tai ulos" -testin avulla, että tämä onnistuu yhdessä kuukaudessa seuraalla testillä, jonka ainoa kustannus on minun työpanokseni:

1. Testin rahoittaja valitsee minkä tahansa testiin suostuvan suomenkielisen** peruskoulun Suomessa, joka myös toimii testin järjestäjänä ellei opetuksenjärjestäjä (yleensä kunta) toisin päätä.

Testin rahoittaja voi ottaa yhteyttä myös ensin minuun (Jari Koponen) asiassa.

2. Tehdään tarvittavat järjestelyt kokeilua varten: testin ajankohdasta sopiminen, vastuukysymysten selventäminen, kouluyhteisön ja vanhempien (huoltajien) sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttämisestä sopiminen jne.

3. Aloitetaan kuukauden mittainen testi.

4. Testin päätyttyä arvioidaan takuun paikkansapitävyys

a) mikäli takuu piti eli oppituntien työrauha pystyttiin turvaamaan Turvaluokkaa käyttämällä, sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä

b) mikäli takuu ei pitänyt eli oppituntien työrauhaa ei pystytty turvaamaan Turvaluokkaa käyttämällä yhdessä kuukaudessa, palautan työpanoksestani maksetun palkkion kokonaisuudessaan takaisin testin rahoittajalle.

* Poikkeus: Kehitysvammadiagnoosin omaavilla oppilailla saattaa olla erityistarpeita, joiden takia Turvaluokan käyttäminen heidän auttamisekseen ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista ja saattaa olla heille jopa vahingollista.

** Syynä oma riittämätön kielitaitoni työskennellä muulla kuin Suomen kielellä.